رنگ لنز

لنز چشم شامل رنگ های مختلفی می باشد که برند های مختلف در رنگ های متفاوتی ارایه می دهند و انتخاب آن بیشتر بر اساس سلیقه ، رنگ صورت ، رنگ چشم و رنگ موی استفاده کننده میباشد. لنز طوسی ، لنز آبی ، لنز عسلی و لنز سبز از رنگ های پرطرفدار موجود هستند و دیگر لنزهای رنگی بگونه ای انشعاب رنگی از این رنگ ها هستند.