محصولات جانبی

21 محصولمحصولات جانبی لنز های چشم شامل قطره های چشمی و محلول های چشمی است که برای شستشوی لنز و نگهداری از ان استفاده میشود

همچنین ظرف های نگهداری لنز – وسایل لنز گذار و پک های تزیننی جزو محصولات جانبی لنز و مژه محسوب میشوند.