محصولات جانبی لنز چشم شامل پک لنز ، اپلیکاتور لنز، قطره های چشمی و محلول های چشمی است که برای شستشوی لنز و نگهداری از ان استفاده میشود

همچنین ظرف های نگهداری لنز – وسایل لنز گذار و پک های تزیینی جزو محصولات جانبی لنز و مژه محسوب میشوند.