لنز سبز

لنز سبز نوع خاصی از لنز چشم رنگی  (contact lens) می باشد که به دلیل رنگ های متفاوت و فوق العاده زیبا ، باعث تغییر منحصربفرد چشم و چهره می شود.

لنزهای سبز در توناژهای روشن و تیره ،با دور مشکی (دوردار) و بدون دور، در انواع طبی رنگی نمره دار و رنگی بدون نمره از برندهای مختلف موجود می باشند.