لنز طبی

4 محصول

لنز طبی بی رنگ نوعی از لنز تماسی (contact lens) است که برای بهبود بینایی یا درمان برخی بیماری های چشمی مانند دوربینی، نزدیک بینی ،آستیگماتیسم و …. مورد استفاده قرار می گیرد.

لنز بی رنگ طبی همانطور که از نامش مشخص است لنزهای شفاف بدون رنگ هستند و هنگامی که روی چشم گذاشته می شوند هیچ تغییر ظاهری در چشم ایجاد نمی کنند و فقط برای اهداف طبی استفاده می شوند.

  • نوع دیگری از لنزهای طبی  – به نام لنز طبی رنگ – وجود دارند که رنگی نیز هستند و علاوه بر بهبود برخی بیماری های چشمی برای تغییر رنگ چشم و آرایش نیز استفاده می شوند.

در حقیقت لنزهای طبی نوعی جایگزین عینک طبی هستند که به مراتب دید وسیع تری نسبت به عینک طبی به استفاده کننده می دهند.