پک لنز

5 محصولپک لنز یک مجموعه چند قطعه ای از ابزارهای کمکی و جانبی مخصوص لنز چشم است. این پک می تواند شامل ابزارهای زیر می باشد:

لنز گذار
جای مایع لنزی
آینه
انبر لنز