چسب مژه

2 محصولچسب مژه نوعی چسب مخصوص گذاشتن مژه می باشد که برای چسباندن مژه‌های مصنوعی و مژه ‌های سه بعدی روی مژه های اصلی کاربرد دارد.