لنز سبز عسلی

لنز سبز عسلی نوعی لنز رنگی با رنگ غالب سبز است که ته مایه یا مرکز آن در درجه های متفاوتی ، رنگ عسلی می باشد. لنزهای سبز عسلی هرچند رنگ خاصی دارند اما با توجه به رنگ پوست و موی فرد می توانند کاملا در چشم فرد طبیعی به نظر برسند.

این لنزها در سایه های روشن و تیره ، دوردار (دور مشکی) و بدون دور ، انواع طبی رنگی و رنگی پلانو موجود می باشد.