لنز سبز عسلی

لنز سبز عسلی نوعی لنز چشم رنگی با رنگ غالب سبز است که ته مایه یا مرکز آن در درجه های متفاوتی ، رنگ عسلی می باشد. لنز چشم سبز عسلی هرچند رنگ خاصی دارد اما با توجه به رنگ پوست و موی فرد می تواند کاملا در چشم فرد طبیعی به نظر برسد.

این لنزها در سایه های روشن و تیره ، دوردار (دور مشکی) و بدون دور ، انواع طبی رنگی و رنگی پلانو موجود می باشد.