لنز طوسی دور مشکی

لنز طوسی دور مشکی نوعی لنزهای رنگی طوسی-خاکستری با دور مشکی هستند که در انواع سایه ها و درجه های متفاوت روشن و تیره هم در نوع رنگی بدون نمره (پلانو) و هم در نوع طبی رنگی (برای برخی بیماری های چشمی) ارائه می شود.