لنز طبیعی

لنز طبیعی به لنزهای رنگی گفته می شود که تغییر خیلی زیادی در رنگ طبیعی چشم ایجاد نمی کنند، یعنی یک یا دو درجه رنگ طبیعی چشم را ممکن است تغییر دهند.

از این رو بدلیل تیره بودن رنگ چشم طبیعی اکثر انسانها، لنزهای رنگی طبیعی نیز اکثرا تیره مایل به قهوه ای یا طوسی هستند.