لنز عسلی طوسی

لنز عسلی طوسی نوعی از لنزهای رنگی هستند که رنگ لنز، غالبا عسلی بوده اما ته مایه یا مرکز آن در درجه های مختلف به رنگ طوسی می باشد. این لنز ها بدلیل چند رنگی و تغییر طبیعی فوق العاده چشم این روزها بسیار محبوب و پر فروش می باشد.