قطره چشم

2 محصولقطره های چشمی برای شستشوی چشم و لنز استفاده میشود.استفاده از این قطره ها مانع چسبیدن کامل لنز به چشم شده و با جلوگیری از ایجاد حساسیت در چشم  باعث ایجاد تجربه ای راحت در استفاده از لنز چشمی  می شود.