لنز چشم رنگی

47 محصول

لنز رنگی نوعی از لنز چشم (لنز تماسی contact lens) محسوب میشود که برای تغییر رنگ طبیعی چشم هم زنانه و هم مردانه استفاده میشود. این لنزها با یک (یا چند) لایه رنگی ساخته میشوند که مستقیما روی عنبیه چشم قرار میگیرد و با احاطه مردمک چشم باعث تغییر یا تقویت رنگ طبیعی چشم میشود.

انواع لنز رنگی در برندها، رنگ ها و سایز های مختلف در بازه های زمانی روزانه ، ماهانه، فصلی، 6ماهه و سالانه تولید میشوند.