قطره های چشمی

قطره های چشمی و محلول های چشمی برای شستشوی چشم و لنز استفاده میشود.

این قطره های از چسبیدن کامل لنز به چشم جلو گیری کرده و حساسیت را جلو گیر میکند و باعث تجربه ای راحت از استفاده لنز های رنگی به شما میدهد

نمایش دادن همه 6 نتیجه