اپلیکاتور

اپلیکاتور ها در واقع انبر هایی است برای گذاشتن لنز های چشمی و مژه های مصنوعی و سه بعدی استفاده می شود این وسایل مصرف روزانه لنز و مژه ها را آسان تر کرده و دبگر نگرانی از بابت گذاشتن لنز و مژه وجود نخواهد داشت

 

نمایش دادن همه 7 نتیجه